Erasmus Agreement between
METU Department of Aerospace Engineering and Von Karman Institute for Fluid Dynamics
New Erasmus Agreement between METU Department of Aerospace Engineering and Von Karman Institute for Fluid Dynamics, March 2023

An Erasmus Agreement was signed between METU Department of Aerospace Engineering and Von Karman Institute for Fluid Dynamics. The agreement covering academic staff and postgraduate student exchange will remain in effect until the end of the 2025-2026 Academic Year. On the occasion of the signing of the agreement, a small ceremony was held on 30 March 2023 in Brussels, attended by Head of METU Aerospace Engineering Department Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Von Karman Institute Director Peter GROGNARD and Von Karman Institute Faculty Dean Prof. Jeroen VAN BEECK.

For more information:
Erasmus+ European Mobility Program, International Cooperations Office - ICO


ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile Von Karman Enstitüsü arasında yeni Erasmus Anlaşması, Mart 2023

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile Von Karman Enstitüsü arasında Erasmus Anlaşması imzalandı. Akademik personel ve lisansüstü öğrenci değişimini kapsayan anlaşma 2025-2026 Akademik Yılı sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Anlaşmanın imzalanması münasebetiyle 30 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Von Karman Enstitüsü Müdürü Peter GROGNARD ve Von Karman Enstitüsü Fakülte Dekanı Prof. Jeroen Van Beeck'in katılımıyla küçük bir tören düzenlenmiştir.

Daha fazla bilgi için:
Erasmus+ European Mobility Program, International Cooperations Office - ICO