Cooperation Protocol between
METU Department of Aerospace Engineering and Esen System Integration
New Cooperation Protocol between METU Department of Aerospace Engineering and Esen System Integration and Engineering Services Industry and Trade Inc., 5 June 2023

A Cooperation Protocol was signed between METU Department of Aerospace Engineering and Esen System Integration and Engineering Services Industry and Trade Inc.. On the occasion of the signing of the agreement, a small ceremony was held on 5 June 2023 at the ESEN System Integration, attended by Head of METU Aerospace Engineering Department Prof. Dr. Serkan ÖZGEN and ESEN General Manager Cem UĞUR.

The purpose of this protocol has been determined as the cooperation between the Department of Aerospace Engineering of Middle East Technical University and ESEN System and Integration regarding education/training, research/development and project-oriented activities at national and international level in the fields of aviation, space and defense.

ESEN System Integration Inc.


ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile Esen Sistem Entegrasyon ve Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firması arasında yeni Kurumsal İşbirliği Protokolü, 5 Haziran 2023

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile Esen Sistem Entegrasyon ve Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firması arasında Kurumsal İşbirliği Protokolü imzalandı. Anlaşmanın imzalanması münasebetiyle 31 Mayıs 2023 tarihinde ESEN Sistem Entegrasyon firmasında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan ÖZGEN ve ESEN Genel Müdürü Cem UĞUR'un katılımıyla küçük bir tören düzenlenmiştir.

Bu protokolün amacı, havacılık, uzay ve savunma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim/öğretim, araştırma/geliştirme ve proje odaklı faaliyetler ile ilgili olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ve ESEN Sistem Entegrasyon arasındaki işbirliği olarak belirlenmiştir.

ESEN Sistem Entegrasyon Ltd. Şti.